ניסיון מקצועי:
 

 • משנת 1969 עוסק במקצוע חשבונאות חקירתית, ייעוץ מס, ניתוחים כלכליים, ייעוץ פנסיוני, הערכות וחוות דעת מקצועיות לעניין  אובדן רווחים / הכנסות, אחריות מקצועית, הערכות שווי חברות, שווי מלאי לאחר  אירוע פריצה, שריפה וחוות דעת לעניין מעילות, אובדן השתכרות ונזקי גוף.

 • עד מומחה בבתי משפט.

 • שמאי פרטי ומתן שירותים למשרדי שמאים חבר באיגוד השמאים.

 • בין המסתייעים: חברות ביטוח כולל מבטח משנה ("Lloyds"), עורכי דין, שמאים, חב' חשמל, צ.ה.ל  פרקליטות המדינה, מס רכוש וקרן הפיצויים.

 • יו"ר לשעבר בוועדת בקורת  של לשכת סוכני ביטוח בישראל.

 • חבר בוועדת הפיננסים של לשכת סוכני ביטוח בישראל.

 • יועץ / מומחה לנזקי רכוש אלמנטרי ואובדן רווחים בלשכת סוכני ביטוח.

 • כתיבת מאמרים מקצועיים בביטאוני ביטוח ובירחון מיסוי ומשפט.
   

השכלה:

 

לימודי הכשרה:

 • תואר CFV מעריך שווי מימון תאגידי.

 • תואר CFP מתכנן פיננסי הוליסטי מוסמך.

 • תואר (CLU (Isr בתאום תוכנית של The American College.

 

בוגר לימודי תעודה - לשכת רואי חשבון:

 • ביקורת חשבונות מתקדמת

 • מנהל ובעלים: אומדנות חשבונאים ויועצים (1969) בע"מ

 

מוסמך – מעריך שווי מימון תאגידי:

 • חבר הנהלת לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל IAVFA.

 • אחראי תחום תכנון פיננסי בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל.

 

רישיון כסוכן ביטוח פנסיוני:

 • מנהל ובעלים: סי.אל.יו. סוכנות לביטוח (1989) בע"מ.

 • חבר בלשכת סוכני ביטוח בישראל.

 • חבר מועדון ה- Million Dollar Round Table.
   

מתכנן פיננסי הוליסטי מוסמך:

 • חבר בארגון היציג UFP.
   

בוגר לימודי תעודה - אוניברסיטת תל אביב:

 • קריאת דו"חות כספיים והערכת שווי חברות.

 • דיני ביטוח, נזיקין ומיסים.    

 • חשבים ומנהלי כספים.

 • דירקטור ונושא משרה בכיר בתאגידים.

 • משפט עסקי למנהלים.

 

בוגר לימודי תעודה - אוניברסיטת בר-אילן - הפקולטה למשפטים:

 • סוגיות בביטוח ונזיקין.
   

שמאי רכוש וחקלאות:

 • בוגר לימודי תעודה – מכללת עדיף.

 • חבר באיגוד שמאי ביטוח בישראל.
   

השתלמות תעודה –  המכון להשתלמות עורכי דין:

 • משפט כלכלי היבטים פליליים ואזרחיים לשכת עו"ד
   

תעודות: מגשר מוסמך, עד מומחה ובורר מוסמך.

CLU_David.png
CFP_David.png

אודות

david.png

דוד בכר CLU ,CFP ,CFV