אומדנות חשבונאים ויועצים (1969) בע"מ מתמחה במתן חוות דעת כלכליות ואקטואריות מקצועיות ובלתי תלויות וייעוץ פיננסי בתחומים של הערכות שווי, ניהול סיכונים, ועוד.

בין המסתייעים: חברות ביטוח כולל מבטחי משנה ("Lloyds") עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, חברת חשמל, פרקליטות המדינה, צ.ה.ל, מס רכוש וקרן הפיצויים.

© 2018 כל הזכויות שמורות לאומדנות חשבונאים ויועצים (1969) בע״מ

  • Facebook Basic Black